Miksi LHBT-ystävälliset kahvilat ja ruokalat ovat niin suosittuja?

Miksi LHBT-ystävälliset kahvilat ja ruokalat ovat niin suosittuja?

LHBT-henkilöt kohtaavat yhä edelleen syrjintää myös Suomessa. Syrjinnän kohteeksi voi joutua jopa kahviloissa ja ruokaloissa, minkä vuoksi LHBT-ystävälliset kahvilat ja ruokalat ovat niin suosittuja.

Niistä on mahdollista löytää samanhenkistä seuraa ja ne tarjoavat LHBT-yhteisön jäsenille syrjinnästä vapaita kohteita, joissa on tavallista helpompaa olla oma itsensä.

Samanhenkinen seura

LHBT-ystävälliset kahvilat ja ruokalat tarjoavat LHBT-ihmisille mahdollisuuden tavata samanhenkistä seuraa. Erilaisuus voi jopa syrjäyttää, jos ympäröivä yhteiskunta on kovin vihamielinen ja samanhenkisessä seurassa voikin olla tavallista helpompaa hengittää, kun omaa erilaisuutta ei tarvitse joka käänteessä perustella.

Itsetunnolle voi olla kohottava kokemus tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on – vailla ennakkoluuloja ja syrjivää asennetta. Tällaisessa seurassa on helppo tuntea olonsa kotoisaksi ja hyväksytyksi, eikä olekaan ihme, että monista LHBT-ystävällisistä kahviloista onkin tullut yhteisönsä jäsenille kuin toisia olohuoneita.

Syrjinnästä vapaat kohteet

Syrjinnän kohteeksi joutuminen on pahimmillaan traumaattista. Erityisen traumaattista se voi olla, jos syrjintää joutuu kokemaan viranomaisten taholta. Viranomaisten tulisi olla vähintään sellaisia henkilöitä, joihin voisi luottaa ja jotka osaisivat toimia tasa-arvoisesti, mutta myös Suomessa LHBT-henkilöiden viranomaisten taholta kokema syrjintä on yllättävän yleistä.

Etenkin pienten paikkakuntien viranomaiset saattavat olla yllättävän syrjiviä, eivätkä välttämättä osaa suhtautua ennakkoluulottomasti LHBT- tai muihin vähemmistöihin. Tämä johtaa siihen, etteivät vähemmistöt välttämättä aina halua kääntyä viranomaisten puoleen edes väkivaltatilanteissa.

Etenkin LHBT-ihmisten kohdalla monia väkivaltarikoksia jää todennäköisesti kokonaan ilmoittamatta ja myös heidän kokemansa kouluväkivalta saa monin paikoin rehottaa vapaasti. Ei olekaan mikään ihme, että monet LHBT-yhteisön jäsenet asuvat mieluiten Suomen suurimmissa kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Tampereella.

Jos vähemmistöön henkilö joutuu toistuvasti kokemaan vähättelyä ja syrjintää, alkaa hän pian itsekin helposti kokea itsensä arvottomaksi, eivätkä myöskään LHBT-ihmisten itsetuhoiset ajatukset ole kovin harvinaisia.

Jos henkilö kokee, etteivät muut arvosta häntä, eikä hän saa olla aidosti sellainen kuin on, on hänen usein vaikeaa itsekään arvostaa itseään. Tällainen kierre voi johtaa jopa itsetuhoisiin ajatuksiin, minkä vuoksi syrjinnästä vapaat kohteet ovat vähemmistöille erityisen tärkeitä.