LHBT-yhteisöjen kohtaama syrjintä Perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan

LHBT-yhteisöjen kohtaama syrjintä Perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan

LHBT-yhteisöjen kohtaama syrjintä on yleistä kaikkialla EU:n alueella. Suomessa heihin kohdistuu muun muassa kielteisiä asenteita ja syrjintää voi joutua kokemaan jopa lääkärissä tai koulussa.

Perusoikeusvirasto on tehnyt aiheeseen liittyvän laajan tutkimuksen, johon tutustutaan lähemmin tässä artikkelissa.

Perusoikeusviraston tekemä tutkimus

Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people on Perusoikeusviraston tekemä tutkimus, joka perehtyy LHBT-ihmisten kohtaamaan syrjintään Euroopassa.

Tutkimusta varten on haastateltu 19 EU:ssa sijaitsevassa maassa yli 1 000 ammattilaista, jotka toimivat lainvalvonnassa, opetussektorilla, terveyspalveluissa tai valtionhallinnossa. Haastattelut tehtiin 2013. Suomessa haastattelut suoritti Ihmisoikeusliitto.

Kielteisiä ja vähätteleviä asenteita Suomessa

Suomessa tutkimukseen haastateltiin 50 viranomaisten edustajaa. Tutkimuksen mukaan LHBT-yhteisöt joutuvat Suomessa kokemaan erityisesti kielteisiä ja vähätteleviä asenteita, jotka aiheuttavat syrjintää.

Asenneilmapiirin kielteisyys onkin yksi Suomen suurimmista ongelmista LHBT-yhteisöjen ja -ihmisten osalta. Asenneilmapiiri vaikeuttaa yhdenvertaisuuden saavuttamista ja monet ammattilaiset ovatkin sitä mieltä, ettei suuri osa seksuaalivähemmistöihin kohdistuvasta koulukiusaamisesta ja viharikoksista ei tule koskaan tietoon viranomaisille.

Viranomaisten mielestä uhrien osalta tähän vaikuttaa se, etteivät monet uhrit halua julkisesti ilmaista sukupuoli-identiteettiään tai seksuaalisuuteensa liittyvää suuntautumistaan.

LHBT-ihmiset eivät myöskään välttämättä luota viranomaisiin. Yksi syy heikkoon luottamuksen tasoon ovat viranomaistenkin keskuudessa esiintyvät kielteiset ongelmat sekä ongelmien vähättely.

Suomessakin puutteita viranomaistoiminnassa

Suomessakin on havaittavissa puutteita viranomaistoiminnassa mitä tulee ymmärrykseen sukupuolen sekä seksuaalisuuden moninaisuudesta. Suomessa on nähtävillä myös suurta alueellista vaihtelua ymmärryksen tasossa.

Palveluita sekä tietoa aiheesta on usein vaikea saada pienellä paikkakunnalla. Poliisi ja muut viranomaiset saattavat olla asenteiltaan erityisen syrjiviä pienillä paikkakunnilla.

Suomesta ei tällä hetkellä löydy kansallista LHBT-toimintaohjelmaa taikka -politiikkaa. Tarvetta tällaisille toimenpiteille kuitenkin olisi. Lainvalvontaviranomaiset, kuten poliisi, eivät edes aina tunnista trans- tai homofobista rikollisuutta.

Myöskään kouluista ei löydy riittävästi sellaisia oppisisältöjä, jotka tutustuttaisi oppilaat seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen.

Tutkimuksen mukaan terveysalan ammattilaisille pitäisi tarjota entistä enemmän koulutusta, joka liittyy sukupuoli-identiteettiin sekä seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviin erityiskysymyksiin. Yhdenvertaisuus ei siis toteudu edes viranomaisasioinnissa.

Kansalaisjärjestöt ja media ovat uudistamassa asenteitaan

Suomessa kansalaisjärjestöt ja media ovat uudistamassa asenteitaan LHBT-ihmisten oikeuksia kohtaan. Nämä toimijat nostavat esiin LHBT-ihmisten tarpeita yhteiskunnassamme. Suomessa järjestöillä on erityisen suuri vaikutus näiden oikeuksien toteutumisessa.