HLBT-yhteisöt

LHBT-yhteisöjen kohtaama syrjintä Perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan

LHBT-yhteisöjen kohtaama syrjintä on yleistä kaikkialla EU:n alueella. Suomessa heihin kohdistuu muun muassa kielteisiä asenteita ja syrjintää voi joutua kokemaan jopa lääkärissä tai koulussa. Perusoikeusvirasto on tehnyt aiheeseen liittyvän laajan tutkimuksen, johon tutustutaan lähemmin tässä artikkelissa. Perusoikeusviraston tekemä tutkimus Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people on Perusoikeusviraston tekemä tutkimus, joka perehtyy LHBT-ihmisten kohtaamaan syrjintään Euroopassa. Tutkimusta varten on haastateltu 19 EU:ssa sijaitsevassa maassa yli 1 000 ammattilaista,